Minister Finansów podpisał 4 listopada br. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Określa ono zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. (link otwiera nowe okno).